1  Hücre İçi Birikimler

1.1 Kolesterol Polibi

1.2 Glikojen Depo Hastalığı

Karaciğer İğnde Biyopsisinde glikojen depo hastalığı

Hematoksilen Eozin

https://pathologyatlas.github.io/glycogenstorage/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PAS

https://pathologyatlas.github.io/glycogenstorage/PAS.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PASD

https://pathologyatlas.github.io/glycogenstorage/PASD.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

1.3 Antrakoz, Antrakotik Pigment

Torakal bölge lenf nodunda antrakotik pigment

https://pathologyatlas.github.io/anthracosis/HE.html

See Microscopy with viewer:

https://pathologyatlas.github.io/anthracosis/HE2.html

See Microscopy with viewer:

1.4 Melanosis Coli

Melanosis Coli

https://pathologyatlas.github.io/melanosiscoli/HE.html

See Microscopy with viewer:

Melanosis Coli PAS

https://pathologyatlas.github.io/melanosiscoli/PAS.html

See Microscopy with viewer: