46  Kemik Tümörleri

46.1 Benign Kemik Tümörleri

46.1.1 Ekzostoz (Osteokondrom)

https://pathologyatlas.github.io/exostosis/oc.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

https://pathologyatlas.github.io/exostosis/oc001.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

https://pathologyatlas.github.io/exostosis/oc002.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

46.1.2