22  Adenokarsinomda Ekstramural Venöz İnvazyon

Adenokarsinomda Ekstramural Venöz İnvazyon

https://images.patolojiatlasi.com/extramuralvenousinvasion/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

https://images.patolojiatlasi.com/extramuralvenousinvasion/HE2.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: