2  Hücre Dışı Birikimler

2.1 Okronozis

Okronozis

https://images.patolojiatlasi.com/ochronosis/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: