3  Hücre Hasarı

3.1 Reaktif Atipi, ülsere kolon polibi

Reaktif Atipi, ülsere kolon polibi

https://images.patolojiatlasi.com/reactive-atypia/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: