1  Hücre İçi Birikimler

Tanıtım: Patoloji Atlası: Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Patoloji Laboratuvar Notları. Görerek Öğrenin. Patoloji Atlas Patoloji Notu Patoloji Ders Notları ve Patoloji Atlası Memorial Patoloji arşivinden derlenen vakalardan oluşmaktadır.

1.1 Kolesterol Polibi

1.2 Glikojen Depo Hastalığı

Karaciğer İğnde Biyopsisinde glikojen depo hastalığı

Hematoksilen Eozin

https://pathologyatlas.github.io/glycogenstorage/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PAS

https://pathologyatlas.github.io/glycogenstorage/PAS.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PASD

https://pathologyatlas.github.io/glycogenstorage/PASD.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

1.3 Antrakoz, Antrakotik Pigment

Torakal bölge lenf nodunda antrakotik pigment

https://pathologyatlas.github.io/anthracosis/HE.html

See Microscopy with viewer:

1.4 Melanosis Coli

Melanozis Koli

https://pathologyatlas.github.io/melanosiscoli/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Melanozis Koli PAS

https://pathologyatlas.github.io/melanosiscoli/PAS.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: