1  Hücre İçi Birikimler

1.1 Kolesterol Polibi

1.2 Glikojen Depo Hastalığı

Karaciğer İğnde Biyopsisinde glikojen depo hastalığı

Hematoksilen Eozin

https://images.patolojiatlasi.com/glycogenstorage/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PAS

https://images.patolojiatlasi.com/glycogenstorage/PAS.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PASD

https://images.patolojiatlasi.com/glycogenstorage/PASD.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

1.3 Antrakoz, Antrakotik Pigment

Torakal bölge lenf nodunda antrakotik pigment

https://images.patolojiatlasi.com/anthracosis/HE.html

See Microscopy with viewer:

https://images.patolojiatlasi.com/anthracosis/HE2.html

See Microscopy with viewer:

1.4 Melanosis Coli

Melanozis Koli

https://images.patolojiatlasi.com/melanosiscoli/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Melanozis Koli PAS

https://images.patolojiatlasi.com/melanosiscoli/PAS.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: