29  Karaciğer Tümörleri

29.1 Hepatoselüler Karsinom

https://images.patolojiatlasi.com/hepatocellularcarcinoma/HCC/viewer_z0.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

29.2 Hepatoselüler karsinom, fibrolamellar

::: {.cell}

Hepatoselüler karsinom, fibrolamellar

https://images.patolojiatlasi.com/fibrolamellar-hepatocellular-carcinoma/HE1.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:


https://images.patolojiatlasi.com/fibrolamellar-hepatocellular-carcinoma/HE2.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:


https://images.patolojiatlasi.com/fibrolamellar-hepatocellular-carcinoma/HE3.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:


https://images.patolojiatlasi.com/fibrolamellar-hepatocellular-carcinoma/HE4.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

:::