60  Adipoz Doku

adipose
adipöz
yağ
Yayınlanma Tarihi

16 Eylül 2023

60.1 Miksoid Liposarkom

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: