63  Adipoz Doku

adipose
adipöz
yağ
Yayınlanma Tarihi

13 Nisan 2024

63.1 Miksoid Liposarkom

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: