18  Benign Tümörler

benign
tumor
Yayınlanma Tarihi

6 Haziran 2024

18.1 Adenomlar

Tübüler Adenom

Sesil Polip, Flat (Düz) Tübüler Adenom

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Saplı Polip