38  Benign Karaciğer Tümörleri

karaciğer
benign
liver
Yayınlanma Tarihi

13 Nisan 2024

38.1 Karaciğer Hemanjiom

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: