38  Benign Karaciğer Tümörleri

karaciğer
benign
liver
Yayınlanma Tarihi

18 Kasım 2023

38.1 Karaciğer Hemanjiom

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: