18  metaplazi, displazi, karsinom

metaplazi, displazi, karsinom

https://pathologyatlas.github.io/carcinogenesis/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: