22  Karsinogenez

karsinogenez
Yayınlanma Tarihi

16 Eylül 2023

22.1 metaplazi, displazi, karsinom

metaplazi, displazi, karsinom

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: