43  Beyin İnvazyonu Gösteren Meningiom

Beyin İnvazyonu Gösteren Meningiom

https://images.patolojiatlasi.com/brain-invasive-meningioma/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

44 Meningiom Kemik İnfiltrasyonu

Meningiom Kemik İnfiltrasyonu

https://images.patolojiatlasi.com/meningioma-bone-infiltration/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: