10  Granülamatöz İnflamasyon

10.1 Nekrotizan Granülamatöz İnflamasyon

Karaciğer dokusunda nekrotizan granülamatöz inflamasyon

https://images.patolojiatlasi.com/necrotisinggranuloma/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: