2  Hücre İçi Birikimler

birikim
depo hastalığı
depot disease
accumulations
Yayınlanma Tarihi

13 Nisan 2024

2.1 Kolesterol Polibi

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

2.2 Glikojen Depo Hastalığı

WSI

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PAS

WSI

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PASD

WSI

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

2.3 Antrakoz, Antrakotik Pigment

Torakal bölge lenf nodunda antrakotik pigment

HE-1

See Microscopy with viewer:

HE-2

See Microscopy with viewer:

2.4 Melanosis Coli

WSI

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

WSI

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: