44  Santral Sinir Sistemi Vasküler Lezyonlar

44.1 beyin arteriovenöz malformasyon

beyin arteriovenöz malformasyon

https://pathologyatlas.github.io/brain-arteriovenous-malformation/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: