12  Mantarlar

Tanıtım: Patoloji Atlası: Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Patoloji Laboratuvar Notları. Görerek Öğrenin. Patoloji Atlas Patoloji Notu Patoloji Ders Notları ve Patoloji Atlası Memorial Patoloji arşivinden derlenen vakalardan oluşmaktadır.

12.1 Candida albicans in cervicovaginal smear

print("repeating content")
[1] "repeating content"

https://pathologyatlas.github.io/candidaalbicans/cervicovaginalsmear/viewer_z0.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

12.2 Beyin mukormikozis

Beyin mukormikozis HE

https://pathologyatlas.github.io/brain-mucormycosis/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Beyin mukormikozis GMS

https://pathologyatlas.github.io/brain-mucormycosis/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: