28  Özofagus

28.1 Özofagusta Granüler Hücreli Tümör

Özofagusta Granüler Hücreli Tümör

Tam Ekran

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: