64  BS Atlas

anjiosarkom
dalak
karaciğer
angiosarcoma
spleen
liver
Yayınlanma Tarihi

last-modified

Bu sayfadaki vakalar Doç. Dr. Burcu Saka’nın koleksiyonundan alınmıştır.

64.1 BS1 anjiosarkom, dalak, karaciğer

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

anjiosarkom, dalak, karaciğer

64.2 BS2 sirotik nodülde peliozis

sirotik nodülde peliozis

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

sirotik nodülde peliozis

64.3 BS3 - makroveziküler ve mikroveziküler steatoz, lipogranülom, karaciğer

makroveziküler ve mikroveziküler steatoz, lipogranülom, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

makroveziküler ve mikroveziküler steatoz, lipogranülom, karaciğer

64.4 BS4 - kahverengi yağ doku

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

kahverengi yağ doku

64.5 BS5 - lenfositik gastrit

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

lenfositik gastrit

64.6 BS6 -

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

64.7 BS7 - nekrotizan sialometaplazi, SCC sonrası radyoterapi

nekrotizan sialometaplazi, SCC sonrası radyoterapi

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

64.8 BS8 - tromboz, FNH benzeri nodül, Budd-Chiari

tromboz, FNH benzeri nodül, Budd-Chiari

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

tromboz, FNH benzeri nodül, Budd-Chiari

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

64.9 BS9 - Giardiasis, Duodenum

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Giardiasis, Duodenum

64.10 BS10 - granüler hücreli tümör, kolon

granüler hücreli tümör, kolon

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

granüler hücreli tümör, kolon

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

granüler hücreli tümör, kolon

64.11 BS11 - sesile serrated adenoma lesion polyp

sesile serrated adenoma lesion polyp

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

sesile serrated adenoma lesion polyp

64.12 BS12 - beyin, hepatoblastom metastazı

beyin, hepatoblastom metastazı

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

beyin, hepatoblastom metastazı

64.13 BS13 - lipopeliozis

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

lipopeliozis

64.14 BS14 - miksoid adenoma, karaciğer

miksoid adenoma, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

miksoid adenoma, karaciğer

64.15 BS15 - endometriozis, kolon duvarı

endometriozis, kolon duvarı

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

endometriozis, kolon duvarı

64.16 BS16 - metastatik karsinom, omentum

metastatik karsinom, omentum

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

metastatik karsinom, omentum

64.17 BS17 - CMV hepatiti, karaciğer

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

CMV hepatiti, karaciğer

64.18 BS18 - kistik fibrozis, sinüzoidal obstrüksiyon, karaciğer

kistik fibrozis, sinüzoidal obstrüksiyon, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

kistik fibrozis, sinüzoidal obstrüksiyon, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

kistik fibrozis, sinüzoidal obstrüksiyon, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

kistik fibrozis, sinüzoidal obstrüksiyon, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

kistik fibrozis, sinüzoidal obstrüksiyon, karaciğer

64.19 BS19 - psödoinklüzyon, ilaç etkisi, karaciğer, KİT hastası

psödoinklüzyon, ilaç etkisi, karaciğer, KİT hastası

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

psödoinklüzyon, ilaç etkisi, karaciğer, KİT hastası

64.20 BS20 - granülamatöz hepatit, Tbc vs anti-Tbc ilaç etkisi

granülamatöz hepatit, Tbc vs anti-Tbc ilaç etkisi

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

granülamatöz hepatit, Tbc vs anti-Tbc ilaç etkisi

64.21 BS21 - portal gastropati

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

portal gastropati

64.22 BS22 - ring mitosis, taxane treatment

ring mitosis, taxane treatment

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

ring mitosis, taxane treatment

64.23 BS23 - Crohn hastalığında fistül

Crohn hastalığında fistül

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Crohn hastalığında fistül

64.24 BS24 - sevalemer, kayekselat, kronik böbrek yetmezliği, gastrointestinal sistem etkisi

sevalemer, kayekselat, kronik böbrek yetmezliği, gastrointestinal sistem etkisi

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

sevalemer, kayekselat, kronik böbrek yetmezliği, gastrointestinal sistem etkisi

64.25 BS25 - duodenum, NET

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

duodenum, NET

64.26 BS26 - özofagus, SCC radyoterapi sonrası keratin granülomları

özofagus, SCC radyoterapi sonrası keratin granülomları

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

özofagus, SCC radyoterapi sonrası keratin granülomları

64.27 BS27 - lenfanjiektazi duodenum

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

64.28 BS28 - PanNET metastazı, karaciğer

PanNET metastazı, karaciğer

Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın Tam Ekran Görmek İçin Resmi Tıklayın

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

PanNET metastazı, karaciğer

64.29 BS29 - iskemik kolit

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

64.30 BS30 - embolizan mikrosferül

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

embolizan mikrosferül

64.31 BS31 - cryptosporidium

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

cryptosporidium

64.32 BS32 - isospora

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

isospora