5  Hemodinamik Bozukluklar

5.1 Organize Trombus

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Organize Trombus