50  Tükürük Bezi Tümörleri

50.1 Tükürük bezinin meme benzeri sekretuar karsinomu

Tükürük bezinin meme benzeri sekretuar karsinomu

Tükürük bezinin sekretuar karsinomu ETV6 gen yeniden düzenlemesi ile karakterize nadir görülen primer tükürük bezi karsinomudur. İnterkalar duktus epitelinden köken alır. Aynı zamanda memenin sekretuar karsinomunun analoğudur. Major tükürük bezlerinde daha sık görülür. Bir tükürük bezi tümörüne bakarken papiller benzeri alanlar ve tiroid follükülüne benzer alanlar görüyorsak tükürük bezinin sekretuar karsinomu akla gelmelidir. Tübüler, papiller, mikrokistik ve solid büyüme paterni görülebilir. Luminal pembe (kolloid benzeri) materyal görülür. Tümör hücrelerinde belirgin santral nükleolus görülür. İmmünohistokimyasal olarak S100, mamaglobulin ve GCDFP-15 pozitiftir. Tükürük bezinin sekretuar karsinomunda bazı alanlar asinik hücreli karsinoma benzeyebilir. Tükürük bezinin sekretuar karsinomu, asinik hücreli karsinoma göre metastaz potansiyeli daha yüksektir.
Dr. Zeynep Bayramoğlu

https://images.patolojiatlasi.com/mammary-analogue-secretory-carcinoma/HE1.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

https://images.patolojiatlasi.com/mammary-analogue-secretory-carcinoma/HE2.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: