48  Patoloji Eğitimi İçin Bütün Slayt Görüntüleme (Whole Slide Image) Sayfaları

48.1 Rosai Collection

https://www.rosaicollection.org/

48.2 Atlas of Medical Foreign Bodies