27  Duodenum

27.1 Çölyak Hastalığı

Çölyak Hastalığı

https://images.patolojiatlasi.com/celiac-disease/HE.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: