Yayınlanma Tarihi

18 Temmuz 2024

Bu sayfadaki vakalar Prof. Dr. Kemal Kösemehmetoğlu ve Prof. Dr. Arzu Sağlam’ın koleksiyonundan alınmıştır.

68.1 Case-1

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-1

İntradermal Nodüler Fasciitis

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.2 Case-2

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-2

Sarcoma with INI1 loss, previously diagnosed as yolk sac tumor

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.3 Case-3

hacettepe-com-case-3

Rhabdomyosarcoma of Bladder

Videos

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.4 Case-4

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-4

Liposarcoma, inflammatory variant

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.5 Case-5

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Video

hacettepe-com-case-5

Malignant peripheral nerve sheath tumor, perineural differantiation

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.6 Case-6

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-6

Hybrid hemosiderotic fibrolipomatous tumor - myxoinflammatory

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.7 Case-7

hacettepe-com-case-7

Kappa Light Chain tubulopathy with crystals

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.8 Case-8

hacettepe-com-case-8

Malignant mesothelioma metastasis to skin

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.9 Case-9

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-9

angiomatoid fibrous histiocytoma

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.10 Case-10

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-10

myxoinflammatory fibroblastic sarcoma, psoas

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.11 Case-11

hacettepe-com-case-11

intravascular B cell lymphoma, kidney bx

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.12 Case-12

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-12

myelolipoma, periprostatic

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.13 Case-13

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-13

intranodal pallisading myofibroblastoma

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.14 Case-14

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-14

DSRCT

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.15 Case-15

hacettepe-com-case-15

hepatosplenic T cell lymphoma

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.16 Case-16

hacettepe-com-case-16

AML M3

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.17 Case-17

hacettepe-com-case-17

IMT bladder

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.18 Case-18

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-18

myxoid LPS, paratesticular

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.19 Case-19

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-19

clear cell sarcoma

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.20 Case-20

hacettepe-com-case-20

SV40

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.21 Case-21

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-21

solitary fibrous tumor

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.22 Case-22

hacettepe-com-case-22

TMA due to anti-VEGF

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.23 Case-23

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-23

chromophobe RCC

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.24 Case-24

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-24

neuroendocrine tumor of breast, bx tract seeding

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.25 Case-25

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-25

schwannoma, intraabdominal

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.26 Case-26

hacettepe-com-case-26

leiomyoma of lip

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.27 Case-27

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-27

monophasic synovial sarcoma vs nodular fasciitis<

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.28 Case-28

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-28

ANNUMP

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.29 Case-29

hacettepe-com-case-29

parosteal OGS

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.30 Case-30

hacettepe-com-case-30

BCOR sarcoma, tibia, BCOR-CCNB3 positive

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.31 Case-31

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-31

angiosarcoma met, primary adrenal?, syn positive

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.32 Case-32

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-32

melanoma, not CCS

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.33 Case-33

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-33

secondary chondrosarcoma hand mafucci

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.34 Case-34

hacettepe-com-case-34

FSGS

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.35 Case-35

hacettepe-com-case-35

Plasmodium

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.36 Case-36

hacettepe-com-case-36

sclerosing and epitheloid RMS, EWSR1::TFCP2

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.37 Case-37

hacettepe-com-case-37

epitheloid MPNST

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.38 Case-38

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

hacettepe-com-case-38

nipple duct adenoma

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.39 Case-39

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.40 Case-40

Video

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

68.41 Case-41

Synovial sarcoma with INI1 loss

Video