54  Kemik Tümörleri

54.1 Benign Kemik Tümörleri

54.1.1 Ekzostoz (Osteokondrom)

Tam Ekran

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Tam Ekran

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

Tam Ekran

Mikroskopik görüntüleri inceleyin: