45  Kemik Tümörleri

45.1 Benign Kemik Tümörleri

45.1.1 Ekzostoz (Osteokondrom)

https://images.patolojiatlasi.com/exostosis/oc.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

https://images.patolojiatlasi.com/exostosis/oc001.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

https://images.patolojiatlasi.com/exostosis/oc002.html

Mikroskopik görüntüleri inceleyin:

45.1.2